پرینت

لیست نرم افزارهای تسکا

نوشته شده توسط Software. دسته بندي نرم افزار

 

  نرم افزارهای کلینیکی و پزشکی
TSAClinic

نرم افزار جامع مدیریت کلینیک فیزیوتراپی تســکا

نرم افزاری ویژه برای مدیریت کلینیک های فیزیوتراپی و گزارشات بیمه  

مشاهده

 

  نرم افزارهای مالی و اداری
WorkFlowS

نرم افزار اتوماسیون اداری و گردش کاری تســکا

نرم افزاری برای مدیریت گردش کار در سازمان ها

مشاهده
  ----------------------------------------------------------------------------------------  
BTS

سیستم بهای تمام شده محصولات کشاورزی تســکا       

نرم افزاری برای محاسبه بهای تمام شده و انواع سودها و پارامترها در دوره مالی

مشاهده
   ---------------------------------------------------------------------------------------  
TSA Sale Icon

نرم افزار فروش محصولات کشاورزی تســکا

نرم افزاری برای ارائه انواع گزارشات جامع جهت فروش حق العملکاری                 

مشاهده

 

  نرم افزارهای ویدئومتری و اسکادا (تله متری)
VideoMetry

نرم افزار ویدئومتری تســکا

نرم افزار مخصوص ثبت ویدئومتری فاضلاب به همراه امکانات نشانه گذاری           

مشاهده
  -------------------------------------------------------------------------  
RCWS

نرم افزار اسکادا/تله متری تسکادا

نرم افزاری برای مانیتورینگ انواع ایستگاه های تله متری مانند چاه های آب    

مشاهده

 

  نرم افزارهای ورزشی
BowlingIcon 64

نرم افزار مدیریت باشگاه بولینگ تســکا

نرم افزار مخصوص باشگاه های بولینگ جهت محاسبه و نمایش امتیازها            

مشاهده