پرینت

لیست سخت افزار تسکا

نوشته شده توسط Super User. دسته بندي سخت افزار

 

  روبات های صنعتی
VideoMetryRobot

روبات ویدئومتری تســکا

روبات ویدئومتری جهت پیمایش لوله های فاضلاب و ارسال فیلم و تصاویر            

مشاهده